Sunteti aici:

Pagina principala Dezvoltare Managementul calitatii

In atentia actionarilor

(19.02.2019) Convocator AGOA 25.03.2019 [ detalii ]


 

(23.02.2018) Convocator AGOA 26.03.2018 [ detalii ]


(05.05.2016) Hotarari AGOA / AGEA 27.03.2017 [ detalii ]


(28.03.20170 Raport  evaluare in baza Deciziei ASF nr. 01/03.01.2017 [ detalii ]


(24.02.2017) Convocator AGOA / AGEA 27.03.2017 [ detalii ]


(20.10.2016) Informarea actionarilor asupra platilor efectuate [ detalii ]


(06.05.2016) Raport evaluare intocmit cf. deciziei ASF 1717/21.07.2015 [ detalii ]

 

Managementul calitatii

Avand in vedere specificul produselor fabricate: medicamente de uz uman si de uz veterinar, suplimente alimentare, precum si articole de ambalaj din material plastic, conducerea S.C. MEDUMAN S.A. se angajează să satisfacă cerinţele clienţilor, precum si cerintele legale si cele reglementate, să menţină calitatea produselor atât pe plan intern cât şi extern, să îmbunătăţească continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii.

Fluxurile de fabricatie a medicamentelor SC MEDUMAN SA detin Certificatul de Buna Practica de Fabricatie (GMP- Good Manufacturig Practice).

Certificarea GMP reprezinta o garantie a conformitatii proceselor de productie cu cerintele si normele specifice industriei farmaceutice.


Politica S.C. MEDUMAN S.A. privind calitatea are drept principiu să producă medicamente de uz uman şi de uz veterinar care să corespundă scopului pentru care au fost concepute, să fie în conformitate cu exigenţele prevăzute în Autorizaţia de punere pe piata, Dosarul de autorizare de punere pe piata al produsului şi Specificaţiile Tehnice aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si Pentru Siguranta Alimentelor şi să nu expună pacienţii nici unui risc privind securitatea, calitatea şi eficacitatea lor.

Totodata, politica S.C. MEDUMAN S.A. urmareste obtinerea unor suplimente alimentare, a caror calitate sa corespunda prevederilor documentatiei de avizare sau notificare. In ceea ce priveste materialele de ambalare din material plastic pe care le producem, se urmareste ca acestea sa corespunda scopului pentru care au fost concepute si sa asigure mentinerea calitatii produselor pe intreaga perioada de valabilitate.

Pe de altă parte, concurenţa internă şi internaţională ne obligă să fim competitivi pentru a asigura existenţa organizaţiei noastre.

În acest context ne-am propus:

  • să dezvoltăm un sistem de management al calităţii în care punem accentul pe lucrul în echipă, instruire, dezvoltarea competenţei fiecărui salariat, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi delegarea responsabilităţilor şi autorităţii la toate nivelurile.
  • sa mentinem un sistem de management al calitatii certificat in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 de catre un organism acreditat, certificarea fiind una din dovezile conformitatii cu standardele, confirmand ca organizatia are un sistem de asigurare a calitatii care ii permite realizarea activitatilor, aplicarea eficace a sistemului si a proceselor de imbunatatire continua a sistemului prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientilor, precum si cu cerintele legale si cele reglementate .

Conducerea S.C. MEDUMAN S.A. analizează şi evaluează în mod planificat sistemul de management al calităţii pentru a se asigura că este adecvat, corespunzător şi eficient.

Întreg personalul are în centrul atenţiei respectarea prevederilor documentelor sistemului de management al calităţii, respectarea cerintelor legale şi a celor reglementate aplicabile în domeniul de activitate, în special a Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie si a Regulilor de Bună Practică de Laborator, respectarea prevederilor contractuale şi de îmbunătăţire continuă a performanţelor sistemului.

Directorul Asigurării Calităţii raportează conducerii despre funcţionarea, performanţele şi necesităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Politica referitoare la calitate este analizată anual de conducerea S.C. MEDUMAN S.A. pentru stabilirea necesităţilor de îmbunătăţire şi actualizare, după caz.

Conducerea a delegat întreaga responsabilitate şi autoritate reprezentantului managementului – Directorul Asigurarea Calităţii – pentru coordonarea, stabilirea, implementarea şi menţinerea proceselor sistemului de management al calităţii.Director General
Toader HOJDA